Menu

Lúčime sa

Mestské divadlo Trenčín prijalo s hlbokým zármutkom správu o odchode nášho kolegu, konzultanta a priateľa Ing. Tomáša Šveca, plukovníka v.v. V začiatkoch divadla účinkoval v kabaretoch Willyho Webera ako napríklad Naša jednotka v NATO a pod. (foto vo vojenských uniformách, Tomáš Švec vľavo vzadu), predovšetkým v úlohách vojakov, pomáhal otvárať stálu divadelnú scénu v roku 2003, kde stvárnil viacero postáv.

Pri príležitosti 15. výročia vzniku divadla mu Mestské divadlo Trenčín udelilo ocenenie za zásluhy pri budovaní divadelnej scény. Nechýbal na premiérach divadla (foto v civile je z premiéry hry Lakomec v septembri 2019). Naposledy sme spolupracovali pri príprave inscenácie Svetový Slovák Štefánik, kde nám poskytol cenné rady z vojenskej oblasti. Budeme si ho pamätať ako vždy veselého, ústretového človeka, odborníka vo svojej oblasti.

Vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť jeho rodine.

Česť jeho pamiatke! 

6. januára 2022

Najbližšie predstavenia

26. augusta 2022
20:00
Amfiteáter Trenčianskeho hradu

Najnovšie články

Mestské divadlo Trenčín