Menu

O nás

Desatoro hodnôt a cieľov Mestského divadla Trenčín

 1. Mestské divadlo Trenčín je nezávislá profesionálna scéna, ktorá tvorí v Meste Trenčín a Trenčianskom kraji a predovšetkým pre tento región, rešpektujúc jeho špecifiká a potreby ľudí (umelcov aj divákov) v kraji, no so zreteľom na celé Slovensko a Európsky kontext.
 2. Oblasti našej činnosti sú: kultúra, umenie, vzdelanie, zábava, kreatívny priemysel, spoločenský život. Repertoár divadla tvoria diela slovenskej a svetovej klasiky, najmä komediálne žánre a keďže nám záleží aj na najmenších divákoch, ponúkame predstavenia pre deti, resp. rodinné predstavenia.
 3. Podporujeme pôvodnú tvorbu od námetu po realizáciu.
 4. Hlásime sa k európskym hodnotám: ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, ľudské práva. Reflektujeme ich v našich inscenáciách.
 5. Spájame umelcov z celého Slovenska, integrujeme menšiny, spolupracujeme s inými národnosťami, rešpektujeme LGBTI.
 6. Rozvíjame medzinárodnú spoluprácu.
 7. Reprezentujeme svoje mesto a kraj účinkovaním po celom Slovensku aj v zahraničí.
 8. Žijeme a tvoríme v harmónii s naším životným prostredím, minimalizujeme odpad, recyklujeme materiály aj fundus (viac v Enviromentálnom manifeste MDTN).
 9. Rešpektujeme ekumenické desatoro.
 10. Záleží nám na trvalo udržateľnom rozvoji založenom na vyváženom hospodárskom raste a stabilite cien vstupného – dostupného pre široké publikum. Tvoríme konkurencie schopné inscenácie vyznačujúce sa schopnosťou zaujať širokú verejnosť, udržať umeleckú úroveň a zabezpečiť udržateľnosť súboru, ktorá poskytne prácu umelcom, ale aj realizátorom technickej a organizačnej podpory.

 

Enviromentálny manifest MDTN

Zero waste je naším ideálom

 1. Recyklujeme: materiály, fundus, kostýmy, scénu … Používame univerzálnu konštrukciu nosného systému, (veľká nosnosť, skladný a ľahko prevozný). Často sa uspokojíme s produktmi „z druhej ruky“. Zužitkovávame staré oblečenie, prešívame, používame textilný odpad.
 2. Separovanie odpadu: je samozrejmosťou pri bežnej činnosti aj podujatiach, pri ktorých máme nádoby na separovaný zber aj pre divákov.
 3. Minimalizujeme plasty: Pri realizácii nových scén a výrobe rekvizít minimalizujeme použitie plastov, sústreďujeme sa zväčša na EKO materiály ako drevo (lepenky, dyhy, preglejky…), papier (tvrdený). Na rautoch a ani pri skúškach nepoužívame jednorazový plastový riad.
 4. Redukujeme použitý materiál: Reálne objekty pri tvorbe scény nahrádzame ilúziou pomocou svetla a priestoru.
 5. Spotreba energií: svetelné a iné efekty: Používame moderné technológie, ktoré znižujú spotrebu energií (napr. LED svetlá).
 6. Spotreba paliva: scéna našich inscenácií je veľmi skladná a tak okrem osôb zvyčajne stačí jedno auto na prevoz všetkých komponentov scény a rekvizít.
 7. Chemické produkty: Pri náteroch na scéne a farbení kostýmov používame ekologické farby, minimalizujeme chémiu. Pri výrobe uprednostňujeme systémy skladania a iného eko spájania vecí pred využívaním chemických prípravkov ako lepenie.
 8. Šetríme lesy: Prechádzame na elektronický systém vstupeniek, založený na čítaní čiarového kódu. Lístky tak stačí načítať z kódov v mobile. Propagáciu presúvame najmä to virtuálneho sveta sociálnych sietí a webov, plagáty minimalizujeme, billboardy nepoužívame. Šatňové lístky sú zálohovateľné a teda znovu použiteľné.
 9. Enviro témy:  zaraďujeme témy a motívy súvisiace s ochranou životného prostredia.