Menu

Sezóna 2009/2010

V roku 2009 sme nadviazali spoluprácu so Základnou umeleckou školou Karola Pádivého v Trenčíne, s našou podporou uviedla už niekoľko predstavení. Za všetky menujme úspešné Pásmo monodrám o Edith Piaf uvedené aj na Festivale francúzskych filmov či druhé dejstvo hry Zo života hmyzu.

V sezóne 2009/2010 sme uviedli premiéry inscenácií: