Menu

Vaše 2%

Vážení diváci, priatelia,

Páčila sa Vám naša Perinbaba? Tento rok pre Vás chystáme muzikál Pinocchio. Ale zvládneme to iba s Vašou pomocou!

Mestské divadlo Trenčín patrí aj tento rok medzi príjemcov 2% z odvedenej dane. Radi by sme sa uchádzali o Vašu priazeň a podporu.

Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe divadelných zážitkov. Vaša podpora z Vás robí našich spolutvorcov! Pomôžte nám vyčariť úsmev v škôlkach, rozosmiať i primäť k zamysleniu divadelnú sálu. Pomôžte nám cestovať za divákmi do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, aby sme im ponúkli alternatívu ku komerčnosti, vulgárnosti a povrchnosti.

Každé euro z Vašich daní vieme zužitkovať zmysluplne. Rozhodnite o svojich 2%!

ĎAKUJEME!

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

10. mája 2020

Najbližšie predstavenia

26. augusta 2022
20:00
Amfiteáter Trenčianskeho hradu

Najnovšie články

Mestské divadlo Trenčín