Menu

Vaše 2%

Vážení diváci, priatelia,

Páčila sa Vám naša Perinbaba? Tento rok pre Vás chystáme muzikál Pinocchio. Ale zvládneme to iba s Vašou pomocou!

Mestské divadlo Trenčín patrí aj tento rok medzi príjemcov 2% z odvedenej dane. Radi by sme sa uchádzali o Vašu priazeň a podporu.

Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe divadelných zážitkov. Vaša podpora z Vás robí našich spolutvorcov! Pomôžte nám vyčariť úsmev v škôlkach, rozosmiať i primäť k zamysleniu divadelnú sálu. Pomôžte nám cestovať za divákmi do blízkeho i vzdialenejšieho okolia, aby sme im ponúkli alternatívu ku komerčnosti, vulgárnosti a povrchnosti.

Každé euro z Vašich daní vieme zužitkovať zmysluplne. Rozhodnite o svojich 2%!

ĎAKUJEME!

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

10. mája 2020

Najbližšie predstavenia

6. decembra 2023
19:00
Historická Radnica
Košice
9. decembra 2023
17:00
ODA
Trenčín
10. decembra 2023
15:00
Bojnice
14. decembra 2023
18:00
Rimavská Sobota
15. decembra 2023
18:00
Trebišov
16. decembra 2023
16:00
Námestovo
17. decembra 2023
17:00
Sála PD
Soblahov
25. januára 2024
18:30
Sládkovičovo
27. januára 2024
17:00
Košice
28. januára 2024
16:00
Poprad