Menu

Vďaka za každý jeden hlas!

Aj vďaka Vám budú Letné divadelné večery dostupné pre každého!

Mestské divadlo Trenčín sa v roku 2023 po prvý raz uchádzalo o finančnú podporu z Participatívneho rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci okresu oň mali záujem organizátori ďalších šestnástich projektov. Všetky projekty boli krásne – mali úmysel konať v prospech človeka a riešili otázku kvality života. Žiaľ, podporených mohlo byť len 10 projektov. Rozhodnutie, ktoré z nich nakoniec dostali finančnú pomoc, mali v rukách len občania.

Prázdne javisko v júli a auguste ožije Letnými divadelnými večermi

Mestské divadlo Trenčín (MDTN) žiadalo o podporu Letných divadelných večerov, ktoré sa v roku 2023 budú konať v Amfiteátri pod vežou už po tretí raz. Podpora bola kľúčom k tomu, aby divadelné predstavenia, konajúce sa v podvečerné soboty počas leta, boli prístupné pre každého bez rozdielu ekonomického i sociálneho.

Členovia MDTN sa preto veľmi tešia, že ľudia stále nezabúdajú na kultúru. Dokázali to aj svojimi hlasmi, ktoré zaslali projektu Letné divadelné večery. Ten sa v rámci okresu umiestnil s 538 hlasmi na úžasnom 5. mieste, čím získal žiadanú finančnú pomoc. Inými slovami, priatelia, ĎAKUJEME za každý jeden hlas! Vďaka Vám sa tento rok Letné divadelné večery, na ktoré Vás srdečne pozývame, budú konať bez vstupného! Sme šťastní, keď nás divadlo spája!

Takto riešili diváci situáciu s vyberaním vstupného.

Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju za možnosť participovať občanom na rozpočte. 

Letné divadelné večery je finančne náročný projekt a my musíme prostriedky spájať z viacerých zdrojov. Preto naša ďalšia vďaka patrí Nadácii SPP, ktorá ho taktiež podporila. V štádiu žiadosti je aj grand ZSE. 

Definitívny počet predstavení určí rozhodnutie poslancov MsZ v Trenčíne

Koľko predstavení v lete zdarma vo verejnom priestore nakoniec uvidíme, majú momentálne ešte v rukách poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Kultúrna komisia odporučila podporu, ktorá je vzhľadom na finančnú náročnosť projektu kľúčová, no musí byť odsúhlasená ešte zastupiteľstvom. Veríme, že všetko dobre dopadne a spoločne sa budeme stretávať každú sobotu od 22. júla až do konca prázdnin neformálne pri kultúre dostupnej pre všetkých. 

Prvý rok boli zábrany kvôli obmedzenému počtu divákov v rámci protipandemických opatrení, druhý rok kvôli vstupnému. Tento rok konečne úplne bez nich!

Autor: Silvia Havelková

15. júna 2023

Najbližšie predstavenia

3.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
10.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
17.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
19.8.2024 - 19:00
Koloničova kúria
Bratislava - Rača
21.8.2024 - 19:00
hrad
Kežmarok
24.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
29.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
31.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)