Menu

Mestské divadlo Trenčín prináša neformálne vzdelávanie

Vďaka skvelým ohlasom divadlo pripravuje prednášky pred inscenáciou Nádej Dubček aj na budúci školský rok.

Život je impulzívny vo všetkých smeroch. Veci sa neustále menia, vyvíjajú a napredujú. To, čo platilo včera, dnes má už ďaleko od pravdy. Adaptovať sa na zmeny je prirodzené niekomu viac a niekomu menej. Prežiť v dnešných časoch však znamená prispôsobovať sa a kreatívne riešiť to, v čom iní pokrivkávajú.

 

Takýmto príkladom je vzdelávanie. Už niekoľko rokov sa rôzne organizácie snažia presadiť neformálne a zážitkové vzdelávanie. Pre mladého človeka je omnoho prijateľnejšie, zaujímavejšie a efekt prínosu je omnoho širší než klasické vyučovanie. Či už vravíme o miere zapamätateľnosti, interakcie a riešenia konfliktných alebo problematických situácií, stále je neformálne vzdelávanie dva kroky pred tradičným.

Presne takéto vzdelávanie poskytuje Mestské divadlo Trenčín. Medzi klasické inscenácie zaradilo niekoľko s vzdelávacím podtónom, doslova „šitých na mieru“. Divadelná hra Nádej Dubček diváka zoznamuje nielen s osobnosťou Alexandra Dubčeka, ale prechádza aj jednotlivými historickými míľnikmi Česka a Slovenska.

 

Mestské divadlo Trenčín však neostalo len pri hrách, ale vzdelávanie rozšírilo aj o interaktívne prednášky. Tie pred predstavením uviedli študentov do kontextu doby a problematiky. Divadlo prinieslo verejnosti spolu šesť prednášok, ktoré navštívilo 2 770 študentov. Ďalším dôležitým prvkom vzdelávania sa stala kvalitne spracovaná výstava Život a doba, ktorá bola ponúknutá zdarma aj pedagógom za účelom hlbšieho pochopenia témy žiakmi.

Nádej Dubček podľa slov pedagógov fenomenálne prináša aj priestor pre kritické myslenie študentov. Necháva otvorenú plochu na samostatný úsudok, či má zmysel za každých okolností veriť jednej idei a trvať na svojich ideáloch.   

 

Dodávame, že aktivita bola podporená a zrealizovaná vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

„Vynikajúce ohlasy na uskutočnené prednášky nás inšpirovali pripraviť semináre aj na budúci školský rok. Sme si istí, že hra v kontexte historických udalostí, ktoré mladým divákom interaktívnou formou pred predstavením priblížime, pomôže jednoduchšie pochopiť súvislosti,“ informovala nás riaditeľka divadla, a zároveň autorka oboch spomínaných inscenácií, Zuzana Mišáková.

5. mája 2023

Najbližšie predstavenia

14.6.2024 - 10:30
Trenčiansky hrad
Trenčín
Je možné získať hromadnú výraznú zľavu pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
14.6.2024 - 19:00
Trenčiansky hrad
Trenčín
Skupiny nad 30 os. - hromadná zľava. Kontakt: produkcia@mdtn.sk alebo 0905 770 265
17.6.2024 - 9:00
KKC Hviezda
Trenčín
Predstavenie pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
plagát Pinocchio a jeho divadelný sen
18.6.2024 - 8:30
a 10:20
KKC Hviezda
Trenčín
Predstavenie pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
19.6.2024 - 16:30
KKC Hviezda
Trenčín
Premiéra
19.6.2024 - 19:00
KKC Hviezda
Trenčín
Premiéra
21.8.2024 - 19:00
hrad
Kežmarok