Menu

Zuzana Mišáková Moravčíková

riaditeľka divadla, autorka, kreatívna producentka, dramaturgička, herečka

Vyštudovala Filmovú a televíznu fakultu VŠMU v Bratislave (Filmová a televízna veda a umenie), Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (Herectvo, obhájila prácu Divadlo v meste Trenčín), Obchodnú akadémiu Dr. Milana Hodžu v Trenčíne (Medzinárodný marketing) a doplnkové pedagogické štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Už počas štúdia na FTF VŠMU sa zamerala predovšetkým na herectvo a absolvovala pod vedením doc. Zuzany Bakošovej-Hlavenkovej diplomovou prácou Kapitoly o filmovom herectve. Niekoľko rokov pôsobila pri zahraničných filmových produkciách (na rôznych departmentoch a ako koordinátorka produkcie) a v regionálnej televízii (moderátorka, redaktorka, režisérka dokumentárnych filmov). Na jeseň 2001 začala neformálne pripravovať vznik divadla v Trenčíne, ktoré malo svoju prvú premiéru v máji 2002. Odvtedy je jeho riaditeľkou a celkovo sa podieľala na viac ako 40 inscenáciách na rôznych tvorivých pozíciách. 

 

Umelecká činnosť:

 

Postavy v aktuálnom repertoári:

 

Ocenenia

 • 2018 – „Flores Musarum“ („Kvety múz“) za osobitý prínos divadlu – Trenčiansky samosprávny kraj
 • 2018 – Za postavu Harriet Coppelandovej v hre S. Williamsa: Nikto nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle – Literárny fond
 • 2013 – Za prínos kultúre, osobitne divadlu – Únia žien Trenčianskeho kraja
 • 2005 – Ocenenie za postavy v hre Miro Gavran: Všetko o ženách na Festivale A. Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom
 • Životopis zaradený do publikácie Who is Who v Slovenskej republike

Zuzana Mišáková Moravčíková

riaditeľka divadla, autorka, kreatívna producentka, dramaturgička, herečka

Vyštudovala Filmovú a televíznu fakultu VŠMU v Bratislave (Filmová a televízna veda a umenie), Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (Herectvo, obhájila prácu Divadlo v meste Trenčín), Obchodnú akadémiu Dr. Milana Hodžu v Trenčíne (Medzinárodný marketing) a doplnkové pedagogické štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Už počas štúdia na FTF VŠMU sa zamerala predovšetkým na herectvo a absolvovala pod vedením doc. Zuzany Bakošovej-Hlavenkovej diplomovou prácou Kapitoly o filmovom herectve. Niekoľko rokov pôsobila pri zahraničných filmových produkciách (na rôznych departmentoch a ako koordinátorka produkcie) a v regionálnej televízii (moderátorka, redaktorka, režisérka dokumentárnych filmov). Na jeseň 2001 začala neformálne pripravovať vznik divadla v Trenčíne, ktoré malo svoju prvú premiéru v máji 2002. Odvtedy je jeho riaditeľkou a celkovo sa podieľala na viac ako 40 inscenáciách na rôznych tvorivých pozíciách. 

 

Umelecká činnosť:

 • Z. Mišáková: Studňa lásky – autorka, kreatívna producentka
 • Z. Mišáková: Nádej Dubček – autorka, kreatívna producentka
 • W. Allen – J. Fischer: Sex noci svätojánskej – kreatívna producentka
 • M. Gallová: Včielka Meliska – dramaturgia, produkcia
 • Z. Mišáková: Pinocchio a jeho divadelný sen – autorka, kreatívna producentka, dramaturgia
 • Z. Mišáková: Svetový Slovák Štefánik – autorka, kreatívna producentka, dramaturgia
 • Molière: Lakomec – produkcia
 • N. V. Gogoľ: Ženba – produkcia
 • Ľ. Feldek: Perinbaba – produkcia
 • Miro Gavran: Shakespeare a Alžbeta – produkcia, dramaturgia
 • J. Barč-Ivan: Mastný hrniec – produkcia
 • Agatha Christie: A tak nezostal žiaden – produkcia
 • S. Williams: Nikto nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle – produkcia
 • N. Simon: Druhá kapitola – produkcia, dramaturgia
 • J. G. Tajovský: Ženský zákon – produkcia, dramaturgia
 • J. Juráňová: Misky strieborné – nádoby výborné – dramaturgia, produkcia
 • M. Bachynec, L. Mihálová: Môj Macík – produkcia
 • Miro Gavran: Bábka – produkcia, dramaturgia
 • Z. Mišáková: Andulky v klietke – autorka hry, produkcia
 • M. Bachynec: Žabiatko – produkcia
 • A. P. Čechov: Svadba – produkcia
 • M. Gavran: Všetko o ženách – produkcia, réžia
 • J. Glowacki: Antigona v New Yorku – produkcia
 • M. Barčík: Baltazár Banán – produkcia
 • J. Barč-Ivan: Matka – produkcia
 • Hľadanie tvárí Edtih Piaf – autorský koncept a réžia
 • A. Christie: Pasca na myši – produkcia, asistentka scénografa
 • P. Dostál, J. Ančic: Jednotkári – réžia, produkcia
 • Mrázik – divadelná adaptácia, réžia, produkcia
 • K. a J. Čapkovci: Lásky hra osudná – produkcia
 • S. Štepka: Lás-ka-nie – réžia, produkcia
 • M. Gavran: Všetko o ženách – produkcia, réžia
 • Z. Moravčíková (Mišáková): Tomáš a Fatima – autorka hry, réžia, produkcia
 • Stanislav Štepka: Jááánošííík – réžia, produkcia

 

Postavy v aktuálnom repertoári:

 • Hedviga (Z. Mišáková: Studňa lásky)
 • Idea socializmu (Z. Mišáková: Nádej Dubček)
 • Adriana Hobbs (W. Allen – J. Fischer: Sex noci svätojánskej)
 • Včielka Meliska (M. Gallová: Včielka Meliska)
 • Modrá víla, Zerbina (Z. Mišáková: Pinocchio a jeho divadelný sen)
 • Claire Boas de Jouvenel, kňažná Venosa a i. (Z. Mišáková: Svetový Slovák Štefánik)
 • Eliza (Molière: Lakomec)
 • Perinbaba (Ľ. Feldek: Perinbaba)
 • kráľovná Alžbeta (Miro Gavran: Shakespeare a Alžbeta)
 • Stela (Miro Gavran: Bábka)
 • Žblnka (Žabiatko)

 

Ocenenia

 • 2018 – „Flores Musarum“ („Kvety múz“) za osobitý prínos divadlu – Trenčiansky samosprávny kraj
 • 2018 – Za postavu Harriet Coppelandovej v hre S. Williamsa: Nikto nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle – Literárny fond
 • 2013 – Za prínos kultúre, osobitne divadlu – Únia žien Trenčianskeho kraja
 • 2005 – Ocenenie za postavy v hre Miro Gavran: Všetko o ženách na Festivale A. Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom
 • Životopis zaradený do publikácie Who is Who v Slovenskej republike

Najbližšie predstavenia

3.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
10.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
17.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
19.8.2024 - 19:00
Koloničova kúria
Bratislava - Rača
21.8.2024 - 19:00
hrad
Kežmarok
24.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
29.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
31.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)