Menu

Projekt Čarovný prútik

Čarovný prútik bol jedinečný projekt THD, ktorý sa uskutočnil s nepočujúcou poetkou Magdou Pilárovou. V hre neúčinkovali herci THD, ale päť nepočujúcich detí integrovaných na základných školách pre počujúce deti, ktoré doplnili dve deti bez sluchového postihnutia. Išlo o uvedenie rozprávkovej hry Magdy Pilárovej Čarovný prútik do javiskovej podoby. V práci režisérky Zuzany Mišákovej bola neoceniteľnou podporou spolupráca špeciálnej pedagogičky Aleny Šimovičovej. Spoločne sme zabezpečili aj prezentáciu detí na celoslovenskej prehliadke záujmovej umeleckej činnosti nepočujúcich v Bratislave, kde tento malý súbor obstál veľmi dobre v konkurencii kolektívov pracujúcich s deťmi na školách a súboroch pre nepočujúcich sústavne a v rámci vyučovania. Predstavenie malo premiéru v decembri roku 2004 a zaznamenalo tri reprízy. Hlavným motívom prípravy predstavenia bolo umožniť nepočujúcim neorganizovaným deťom prezentovať svoje záujmy na verejnosti, napomôcť zlepšeniu ich schopnosti komunikácie s počujúcimi a tiež poskytnúť im možnosť stretnutia s im podobnými deťmi na celoslovenskej prehliadke.

Réžia: Zuzana Mišáková – Moravčíková
Špeciálna pedagogička: Alena Šimovičová

Účinkovali: 

7 detí (5 nepočujúcich)

• Premiéra: december 2004

Najbližšie predstavenia

28. marca 2023
16:30
Most Slávy
Trenčianske Teplice
16. apríla 2023
18:00
Kultúrny dom Zlatovce
Trenčín
20. apríla 2023
18:30
Nemecký kultúrny dom
Bratislava - Rača
plagát Pinocchio a jeho divadelný sen
5. mája 2023
18:00
Sládkovičovo
21. mája 2023
14:00
Karlova Ves
Bratislava
21. mája 2023
18:30
Karlova Ves
Bratislava
predstavenie pre školy - objednávky na č. 0948 268 674
26. mája 2023
10:00
ODA
Trenčín
26. mája 2023
18:30
ODA
Trenčín
plagát Pinocchio a jeho divadelný sen
pre školy, objednávky na t.č.: 0905770265, 0948268674
2. júna 2023
10:00
ODA
Trenčín