Menu

Projekt Čarovný prútik

Čarovný prútik bol jedinečný projekt THD, ktorý sa uskutočnil s nepočujúcou poetkou Magdou Pilárovou. V hre neúčinkovali herci THD, ale päť nepočujúcich detí integrovaných na základných školách pre počujúce deti, ktoré doplnili dve deti bez sluchového postihnutia. Išlo o uvedenie rozprávkovej hry Magdy Pilárovej Čarovný prútik do javiskovej podoby. V práci režisérky Zuzany Mišákovej bola neoceniteľnou podporou spolupráca špeciálnej pedagogičky Aleny Šimovičovej. Spoločne sme zabezpečili aj prezentáciu detí na celoslovenskej prehliadke záujmovej umeleckej činnosti nepočujúcich v Bratislave, kde tento malý súbor obstál veľmi dobre v konkurencii kolektívov pracujúcich s deťmi na školách a súboroch pre nepočujúcich sústavne a v rámci vyučovania. Predstavenie malo premiéru v decembri roku 2004 a zaznamenalo tri reprízy. Hlavným motívom prípravy predstavenia bolo umožniť nepočujúcim neorganizovaným deťom prezentovať svoje záujmy na verejnosti, napomôcť zlepšeniu ich schopnosti komunikácie s počujúcimi a tiež poskytnúť im možnosť stretnutia s im podobnými deťmi na celoslovenskej prehliadke.

Réžia: Zuzana Mišáková – Moravčíková
Špeciálna pedagogička: Alena Šimovičová

Účinkovali: 

7 detí (5 nepočujúcich)

• Premiéra: december 2004

Najbližšie predstavenia

plagát Pinocchio a jeho divadelný sen
21. apríla 2024
16:00
Liptovský Mikuláš
predstavenie pre školy, rezervácie na t.č. 0948268674
23. apríla 2024
9:30
a 11:30
Trstená
plagát Pinocchio a jeho divadelný sen
28. apríla 2024
16:00
Nové Mesto nad Váhom
Štefánik-plagát-premiéra
4. mája 2024
19:00
Brezová pod Bradlom
Štefánik-plagát-premiéra
predstavenie pre školy, objednávky na t.č. 0908 434 241
6. mája 2024
9:30
Brezová pod Bradlom
Predstavenie pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
10. mája 2024
11:00
Košice
10. mája 2024
19:00
Stará radnica
Košice
12. mája 2024
18:30
KKC Hviezda
Trenčín
17. mája 2024
18:00
Liptovský Mikuláš