Menu

Projekt Čarovný prútik

Čarovný prútik bol jedinečný projekt THD, ktorý sa uskutočnil s nepočujúcou poetkou Magdou Pilárovou. V hre neúčinkovali herci THD, ale päť nepočujúcich detí integrovaných na základných školách pre počujúce deti, ktoré doplnili dve deti bez sluchového postihnutia. Išlo o uvedenie rozprávkovej hry Magdy Pilárovej Čarovný prútik do javiskovej podoby. V práci režisérky Zuzany Mišákovej bola neoceniteľnou podporou spolupráca špeciálnej pedagogičky Aleny Šimovičovej. Spoločne sme zabezpečili aj prezentáciu detí na celoslovenskej prehliadke záujmovej umeleckej činnosti nepočujúcich v Bratislave, kde tento malý súbor obstál veľmi dobre v konkurencii kolektívov pracujúcich s deťmi na školách a súboroch pre nepočujúcich sústavne a v rámci vyučovania. Predstavenie malo premiéru v decembri roku 2004 a zaznamenalo tri reprízy. Hlavným motívom prípravy predstavenia bolo umožniť nepočujúcim neorganizovaným deťom prezentovať svoje záujmy na verejnosti, napomôcť zlepšeniu ich schopnosti komunikácie s počujúcimi a tiež poskytnúť im možnosť stretnutia s im podobnými deťmi na celoslovenskej prehliadke.

Réžia: Zuzana Mišáková – Moravčíková
Špeciálna pedagogička: Alena Šimovičová

Účinkovali: 

7 detí (5 nepočujúcich)

• Premiéra: december 2004

Najbližšie predstavenia

29. septembra 2023
19:00
Bánovce nad Bebravou
1. októbra 2023
17:30
Opatová
predstavenie pre školy - objednávky na č. 0948 268 674
3. októbra 2023
10:00
Piešťany
3. októbra 2023
19:00
Piešťany
6. októbra 2023
18:00
Sládkovičovo
12. októbra 2023
19:00
Senica
15. októbra 2023
16:00
Dom kultúry
Brezno
20. októbra 2023
19:00
Turčianske Teplice
21. októbra 2023
18:30
KKC Hviezda
Trenčín