Menu

Michaela Gallová

zástupca štatutára, dramaturgička, koordinátorka produkcie, režisérka, autorka, inšpicientka

Vyštudovala Divadelnú vedu na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala histórii a kontextu existencie divadla v Trenčíne. V Mestskom divadle Trenčín začínala už ako stredoškoláčka na asistentských pozíciách.  Pracuje ako koordinátorka produkcií, inšpicientka, ale aj ako dramaturgička a režisérka. V MDTN pôsobí ako podpredsedníčka správnej rady divadla, podieľa sa na jeho dramaturgickej koncepcii, venuje sa event managementu, komunikácii a marketingu divadla. Jej najvýznamnejším umeleckým počinom bola réžia inscenácie hry Mira Gavrana Shakespeare a Alžbeta, ktorá zaznamenala veľmi pozitívne hodnotenia na medzinárodnom festivale Gavranfest 2019 v Prahe. 

Umelecká činnosť:

 • Z. Mišáková: Studňa lásky – dramaturgička, koordinátorka produkcie
 • Z. Mišáková: Nádej Dubček – režisérka
 • W. Allen – J. Fischer: Sex noci svätojánskej – koordinátorka produkcie
 • M. Gallová: Včielka Meliska – autorka, režisérka
 • Z. Mišáková: Pinocchio a jeho divadelný sen – dramaturgia, koordinátor produkcie, inšpícia
 • Z. Mišáková: Svetový Slovák Štefánik – koordinátor produkcie, dramaturgia, inšpícia
 • Molière: Lakomec – produkcia, inšpícia
 • N. V. Gogoľ: Ženba – dramaturgia, inšpícia
 • Ľ. Feldek: Perinbaba – dramaturgia, produkcia, inšpícia
 • Miro Gavran: Shakespeare a Alžbeta – úprava, réžia
 • J. Barč-Ivan: Mastný hrniec – produkcia, inšpícia
 • Miro Gavran: Bábka – asistentka produkcie
 • Jana Juráňová: Misky strieborné – nádoby výborné – asistentka réžie, inšpícia
 • Robert Thomas, Zuzana Mišáková: Andulky v klietke – inšpícia
 • A. P. Čechov: Svadba – asistentka réžie, inšpícia
 • Miro Gavran: Všetko o ženách – inšpícia
 • Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku – inšpícia
 • J. Barč-Ivan: Matka – inšpícia

Michaela Gallová

zástupca štatutára, dramaturgička, koordinátorka produkcie, režisérka, autorka, inšpicientka

Vyštudovala Divadelnú vedu na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala histórii a kontextu existencie divadla v Trenčíne. V Mestskom divadle Trenčín začínala už ako stredoškoláčka na asistentských pozíciách.  Pracuje ako koordinátorka produkcií, inšpicientka, ale aj ako dramaturgička a režisérka. V MDTN pôsobí ako podpredsedníčka správnej rady divadla, podieľa sa na jeho dramaturgickej koncepcii, venuje sa event managementu, komunikácii a marketingu divadla. Jej najvýznamnejším umeleckým počinom bola réžia inscenácie hry Mira Gavrana Shakespeare a Alžbeta, ktorá zaznamenala veľmi pozitívne hodnotenia na medzinárodnom festivale Gavranfest 2019 v Prahe. 

Umelecká činnosť:

 • Z. Mišáková: Studňa lásky – dramaturgička, koordinátorka produkcie
 • Z. Mišáková: Nádej Dubček – režisérka
 • W. Allen – J. Fischer: Sex noci svätojánskej – koordinátorka produkcie
 • M. Gallová: Včielka Meliska – autorka, režisérka
 • Z. Mišáková: Pinocchio a jeho divadelný sen – dramaturgia, koordinátor produkcie, inšpícia
 • Z. Mišáková: Svetový Slovák Štefánik – koordinátor produkcie, dramaturgia, inšpícia
 • Molière: Lakomec – produkcia, inšpícia
 • N. V. Gogoľ: Ženba – dramaturgia, inšpícia
 • Ľ. Feldek: Perinbaba – dramaturgia, produkcia, inšpícia
 • Miro Gavran: Shakespeare a Alžbeta – úprava, réžia
 • J. Barč-Ivan: Mastný hrniec – produkcia, inšpícia
 • Miro Gavran: Bábka – asistentka produkcie
 • Jana Juráňová: Misky strieborné – nádoby výborné – asistentka réžie, inšpícia
 • Robert Thomas, Zuzana Mišáková: Andulky v klietke – inšpícia
 • A. P. Čechov: Svadba – asistentka réžie, inšpícia
 • Miro Gavran: Všetko o ženách – inšpícia
 • Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku – inšpícia
 • J. Barč-Ivan: Matka – inšpícia

Najbližšie predstavenia

30.5.2024 - 18:00
MSKS
Rimavská Sobota
8.6.2024 - 17:00
Botanická záhrada
Nitra
13.6.2024 - 9:00
a 11:00
Dom kultúry
Čadca
Predstavenie pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
14.6.2024 - 10:30
Trenčiansky hrad
Trenčín
Je možné získať hromadnú výraznú zľavu pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
14.6.2024 - 19:00
Trenčiansky hrad
Trenčín
Skupiny nad 30 os. - hromadná zľava. Kontakt: produkcia@mdtn.sk alebo 0905 770 265
17.6.2024 - 9:00
KKC Hviezda
Trenčín
Predstavenie pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
plagát Pinocchio a jeho divadelný sen
18.6.2024 - 8:30
a 10:20
KKC Hviezda
Trenčín
Predstavenie pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
21.8.2024 - 19:00
hrad
Kežmarok