Menu

Michaela Gallová

zástupca štatutára, dramaturgička, koordinátorka produkcie, režisérka, autorka, inšpicientka

Vyštudovala Divadelnú vedu na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala histórii a kontextu existencie divadla v Trenčíne. V Mestskom divadle Trenčín začínala už ako stredoškoláčka na asistentských pozíciách.  Pracuje ako koordinátorka produkcií, inšpicientka, ale aj ako dramaturgička a režisérka. V MDTN pôsobí ako podpredsedníčka správnej rady divadla, podieľa sa na jeho dramaturgickej koncepcii, venuje sa event managementu, komunikácii a marketingu divadla. Jej najvýznamnejším umeleckým počinom bola réžia inscenácie hry Mira Gavrana Shakespeare a Alžbeta, ktorá zaznamenala veľmi pozitívne hodnotenia na medzinárodnom festivale Gavranfest 2019 v Prahe. 

Umelecká činnosť:

 • Z. Mišáková: Studňa lásky – dramaturgička, koordinátorka produkcie
 • Z. Mišáková: Nádej Dubček – režisérka
 • W. Allen – J. Fischer: Sex noci svätojánskej – koordinátorka produkcie
 • M. Gallová: Včielka Meliska – autorka, režisérka
 • Z. Mišáková: Pinocchio a jeho divadelný sen – dramaturgia, koordinátor produkcie, inšpícia
 • Z. Mišáková: Svetový Slovák Štefánik – koordinátor produkcie, dramaturgia, inšpícia
 • Molière: Lakomec – produkcia, inšpícia
 • N. V. Gogoľ: Ženba – dramaturgia, inšpícia
 • Ľ. Feldek: Perinbaba – dramaturgia, produkcia, inšpícia
 • Miro Gavran: Shakespeare a Alžbeta – úprava, réžia
 • J. Barč-Ivan: Mastný hrniec – produkcia, inšpícia
 • Miro Gavran: Bábka – asistentka produkcie
 • Jana Juráňová: Misky strieborné – nádoby výborné – asistentka réžie, inšpícia
 • Robert Thomas, Zuzana Mišáková: Andulky v klietke – inšpícia
 • A. P. Čechov: Svadba – asistentka réžie, inšpícia
 • Miro Gavran: Všetko o ženách – inšpícia
 • Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku – inšpícia
 • J. Barč-Ivan: Matka – inšpícia

Michaela Gallová

zástupca štatutára, dramaturgička, koordinátorka produkcie, režisérka, autorka, inšpicientka

Vyštudovala Divadelnú vedu na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala histórii a kontextu existencie divadla v Trenčíne. V Mestskom divadle Trenčín začínala už ako stredoškoláčka na asistentských pozíciách.  Pracuje ako koordinátorka produkcií, inšpicientka, ale aj ako dramaturgička a režisérka. V MDTN pôsobí ako podpredsedníčka správnej rady divadla, podieľa sa na jeho dramaturgickej koncepcii, venuje sa event managementu, komunikácii a marketingu divadla. Jej najvýznamnejším umeleckým počinom bola réžia inscenácie hry Mira Gavrana Shakespeare a Alžbeta, ktorá zaznamenala veľmi pozitívne hodnotenia na medzinárodnom festivale Gavranfest 2019 v Prahe. 

Umelecká činnosť:

 • Z. Mišáková: Studňa lásky – dramaturgička, koordinátorka produkcie
 • Z. Mišáková: Nádej Dubček – režisérka
 • W. Allen – J. Fischer: Sex noci svätojánskej – koordinátorka produkcie
 • M. Gallová: Včielka Meliska – autorka, režisérka
 • Z. Mišáková: Pinocchio a jeho divadelný sen – dramaturgia, koordinátor produkcie, inšpícia
 • Z. Mišáková: Svetový Slovák Štefánik – koordinátor produkcie, dramaturgia, inšpícia
 • Molière: Lakomec – produkcia, inšpícia
 • N. V. Gogoľ: Ženba – dramaturgia, inšpícia
 • Ľ. Feldek: Perinbaba – dramaturgia, produkcia, inšpícia
 • Miro Gavran: Shakespeare a Alžbeta – úprava, réžia
 • J. Barč-Ivan: Mastný hrniec – produkcia, inšpícia
 • Miro Gavran: Bábka – asistentka produkcie
 • Jana Juráňová: Misky strieborné – nádoby výborné – asistentka réžie, inšpícia
 • Robert Thomas, Zuzana Mišáková: Andulky v klietke – inšpícia
 • A. P. Čechov: Svadba – asistentka réžie, inšpícia
 • Miro Gavran: Všetko o ženách – inšpícia
 • Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku – inšpícia
 • J. Barč-Ivan: Matka – inšpícia

Najbližšie predstavenia

1. marca 2024
18:30
Karlova Ves - Bratislava
3. marca 2024
18:30
DK Záblatie
10. marca 2024
18:00
Bánovce nad Bebravou
predstavenia pre školy, objednávky na t.č. 0908 434 241
12. marca 2024
8:30
8:30 - vypredané, 11:00 - voľné
ODA Trenčín
predstavenia pre školy, objednávky na t.č. 0908 434 241
13. marca 2024
8:30
a 11:00
ODA Trenčín
19. marca 2024
19:00
Dom kultúry
Kysucké Nové Mesto
predstavenie pre školy
21. marca 2024
10:00
Košice
21. marca 2024
18:30
Stará radnica
Košice