Menu

Mestské divadlo Trenčín v roku 2022 nezaháľalo

Na prelome kalendárnych rokov prichádza čas hodnotenia posledných 12 mesiacov. Nie je tomu inak ani v divadle.

Mestské divadlo Trenčín (MDTN) sa stalo profesionálnym v roku 2013. Počas roku 2014 uviedlo 36 predstavení, ktoré videlo 4860 divákov. Návštevnosť divadla rástla z roka na rok. Najúspešnejším sa stal rok 2019. Divadlo vtedy odohralo 82 predstavení a podujatí na 7 sa spolupodieľalo. Celkovo tak zaznamenalo návštevnosť 21 860 divákov. Dva ťažké roky (2020 a 2021) spôsobené pandémiou sa podpísali aj na práci a návštevnosti divadla.

Ani rok 2022 nezačal pre Mestské divadlo Trenčín najšťastnejšie a lockdown v jeho úvode znemožnil plánovanie podujatí na prvé mesiace. Ďalším a vskutku veľkým problémom sa stala absencia stálej scény divadla. Kino Hviezda, ktoré dovtedy plnilo túto funkciu, sa začalo rekonštruovať a v rokoch 2021 a 2022 nebolo možné využiť jeho priestory. Napriek týmto komplikáciám MDTN uskutočnilo 89 vlastných podujatí a na ďalších 10 sa podieľalo. Vďaka tomu návštevnosť v roku 2022 dosiahla až 19 781 divákov a na spoluorganizované podujatia prišlo ďalších 1 140. 

V sezóne boli uvádzané predovšetkým inscenácie, ktoré vznikli počas pandémie a nemali šancu byť dovtedy štandardne odohrané. MDTN v roku 2022 prinieslo dve premiéry výpravných inscenácií – činohru Nádej Dubček, ktorá bola určená najmä náročnejšiemu divákovi, ale zároveň aj študentom a muzikál Studňa lásky, ktorý symbiózou pôvodnej povesti a komediálnych prvkov na pozadí historických udalostí oslovuje všetky vekové a sociálne skupiny. Obe predstavenia sú pôvodnými autorskými dielami Zuzany Mišákovej a scénografiu do nich pripravila Silvia Ďurovcová.

Režisérsky sa pod hru Nádej Dubček podpísala Michaela Gallová, náročný soundtrack s použitím archívnych materiálov spracovala Diana Minarovičová. Viac ako 100 kostýmov pre činohru vytvorila dvojica Daniela Vallová a Mária Hlucháňová. MDTN okrem toho zrealizovalo archiváciu inscenácie na USB nosičoch, súčasťou sú aj fotografie z predstavenia a dokumentárny film o vzniku inscenácie, ktorý si môžete pozrieť tu. Celkovo (vrátane alternácií) bolo do hry zapojených až 29 hercov.

Studňu lásky režíroval skúsený Karol Rédli. Hudbu skomponoval Trenčan Ján Ančic. Náročné historické kostýmy sú dielom Elišky Šefčíkovej a Daniely Vallovej. Tanečné choreografie pripravil Jozef Čakloš a pri šermiarskych scénach sa pohybovo podieľal Miloš Slemenský.

Najhranejšími predstaveniami sa v roku 2022 stali Moliérov Lakomec, ktorý bol odohraný 15x, Nádej Dubček 13x, a po 9x boli zreprízované predstavenia Perinbaba a Žabiatko.

Najvyššiu návštevnosť zaznamenalo predstavenie Nádej Dubček, ktoré videlo takmer 4 300 divákov, nasledujú Lakomec (takmer 3 200 divákov) a Perinbaba (viac ako 2 600 divákov).

Vzhľadom na už spomínanú chýbajúcu stálu scénu muselo MDTN prísť bližšie k svojim divákom. Hľadalo originálne a netypické miesta pre odohranie naštudovaných hier. Hralo vo vonkajších priestoroch – v amfiteátroch a na námestiach, ale tiež v kultúrnych domoch, v hoteloch, v školách a v materských školách, dokonca v sálach budov, ktoré pôvodne neboli určené na kultúru. Divadlo pripravilo druhý ročník obľúbených Letných divadelných večerov v centre Trenčína. Ďakujeme našim členom a technikom divadla za ich profesionálnu flexibilnosť pri riešení mnohých problémov, ktoré sa vyskytnú na jednotlivých nových miestach. MDTN napokon odohralo predstavenia až v 38 obciach na Slovensku.

V roku 2022 sa v predstaveniach MDTN predstavilo okolo 35 hercov. Okrem profesionálov hrali aj mladší herci – študenti Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín na Novomeského ulici. Divadlo dáva takto príležitosť šikovným deťom a mládeži vyniknúť, zapojiť sa do divadelného života v meste a zároveň takto vychováva „divadelný dorast“, teda mladých umelcov a divákov.

Znovupokorenie magickej hranice návštevnosti 20 000 divákov za rok je pre divadlo veľký úspech, ale zároveň aj zadosťučinenie vzhľadom na predchádzajúce dva roky. No je to najmä záväzok smerom k Vám – divákom a urobíme všetko pre to, aby MDTN svojich priaznivcov nesklamalo ani v roku 2023.

„Veríme, že v roku 2023 sa budeme s našimi divákmi vidieť ešte viac,“ hovorí riaditeľka divadla Zuzana Mišáková. „Tešíme sa na zrekonštruované priestory Kina Hviezda, na úspešné reprízy i nové výzvy vo forme premiér. Najväčšiu radosť nám však vedia urobiť len diváci – zaplnená sála, úprimný potlesk a radosť návštevníkov na konci odohraného predstavenia sú najväčšie odmeny. Preto by som rada odkázala našim divákom: Príďte sa na naše podujatia zabaviť, prežiť kus histórie, niečo sa naučiť, no najmä si oddýchnuť od každodenných starostí a v čase sociálnych sietí sa stretnúť tvárou tvár s umelcami, kultúrou, ale aj priateľmi a rodinou. Divadlo učí, vychováva, ale najmä spája.“

Členovia MDTN si plne uvedomujú, že kultúra potrebuje finančnú pomoc a bez nej by mnohé projekty nebolo možné zrealizovať. Preto vďaka patrí Fondu na podporu umenia, Mestu Trenčín a Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorí činnosť divadla podporili.

Najbližšie podujatia MDTN sa uskutočnia už začiatkom roka:

18. 1.     Sex noci svätojánskej (Žilina)

14. 2.     Sex noci svätojánskej (Trenčín)

17. 2.     Studňa lásky (Žilina)

14. 3.     Svetový Slovák Štefánik (Trenčín)

Vstupenky na podujatia nájdete našom webe alebo na stránke mdtn.maxiticket.sk

Ďakujeme

 

Autor: Silvia Havelková

4. januára 2023

Najbližšie predstavenia

3.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
10.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
17.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
19.8.2024 - 19:00
Koloničova kúria
Bratislava - Rača
21.8.2024 - 19:00
hrad
Kežmarok
24.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
29.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)
31.8.2024 - 19:00
Átrium pod vežou
Trenčín
v rámci Letné divadelné večery (zdarma)