Menu

Divadelná sezóna odštartovaná aj na školách

„Divadlo určite patrí aj do škôl,“ tvrdí Zuzana Mišáková, riaditeľka Mestského divadla Trenčín.

September priniesol prvé predstavenie Mestského divadla Trenčín pre deti na základnej škole v sezóne. Adaptácia klasického príbehu Carla Collodiho o drevenom chlapcovi sa v ZŠ v Trenčianskej Turnej stretla u detí s veľkým záujmom.

„Muzikál umeleckou formou približuje hodnotový rebríček detí a mládeže, ukazuje dôležitosť vzdelania, pracovitosti, priateľstva, slobody a demonštruje, že šikana musí byť potlačená. Príbeh si napriek tomu po celý čas zachováva rozprávkovú magickosť,“ vysvetlila Zuzana Mišáková, ktorá bola na začiatku vzniku muzikálu Pinocchio a jeho divadelný sen.

Návrat do škôl po letných prázdninách dnes znamená trochu viac ako pred pár rokmi. Chýbajúce mesiace, ktoré deti stratili počas pandémie sa nedajú dobehnúť jednoducho. Pre deti je ťažké odpútať sa od internetu, ktorý sa chtiac-nechtiac stal ich celým svetom.

„Vidieť niečo naživo a byť toho súčasťou nielen virtuálne, pôsobí na mladý organizmus omnoho cielenejšie – či už po stránke kognitívnej alebo emotívnej,“ približuje problém pedagogička, a zároveň produkčná Mestského divadla Trenčín, Michaela Gallová.

A presne takto pôsobí na dieťa divadlo. Aj keď sa nenachádza v každej obci, je možné, aby do každej obce prišlo. Prostredníctvom priameho kontaktu hercov s publikom si deti odnášajú omnoho viac ako len pointu príbehu. „Tento druh vnímania podnecuje predstavivosť, myslenie, reč, pamäť a emočnú inteligenciu, čo je základným predpokladom k orientácii a adaptácii v reálnom živote,“ dopĺňa Gallová.

Divadlo by práve preto malo byť súčasťou vyučovania. „V krajinách s vyspelým školským systémom hodným nasledovania je divadlo a kultúra vôbec pevnou súčasťou neformálneho vzdelávania počas vyučovania. Pozrime sa napríklad na Fínsko, Slovinsko alebo aj Českú republiku. Všade je návšteva divadla niekoľkokrát do roka súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, pretože to nielen scitlivuje mladého človeka, ale najmä to buduje jeho vzťah ku kultúre vlastného národa, ku ktorému takto získava vzťah,“ objasňuje Zuzana Mišáková. „Odliv mladých do zahraničia pokračuje. Ich vzťah ku slovenčine je z roka na rok horší. Necítia hrdosť na svoje dejiny, na svoj jazyk, kultúru. Je to práve jazyk a kultúra, čo buduje národné povedomie. Mladí ho strácajú a tak sa ľahko prispôsobia životu inde. Je to smutné, ale zvrátiť sa to dá. Návšteva divadla, navyše takého, ktoré má pridanú hodnotu v rámci dejepisu, alebo hovorí o formovaní mladých ľudí, je fantastickým nástrojom a preto ponúkame práve takého divadelné predstavenia. Je dôležité, aby mali kultúrnu, umeleckú hodnotu a k tomu ešte čosi naviac.“

Mestské divadlo Trenčín ponúka niekoľko divadelných hier pre deti materských a základných škôl. Okrem spomínaného Pinocchia a jeho divadelného sna sú aktuálne predstavenia Včielka Meliska, Žabiatko, Perinbaba, Môj macík, pre vyššie ročníky Lakomec, Nádej Dubček, Svetový Slovák Štefánik, Mastný hrniec, Ženba.

 
Autor článku: Silvia Havelková, foto: Štefan Richtárech
 
30. septembra 2022

Najbližšie predstavenia

14.6.2024 - 10:30
Trenčiansky hrad
Trenčín
Je možné získať hromadnú výraznú zľavu pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
14.6.2024 - 19:00
Trenčiansky hrad
Trenčín
Skupiny nad 30 os. - hromadná zľava. Kontakt: produkcia@mdtn.sk alebo 0905 770 265
17.6.2024 - 9:00
KKC Hviezda
Trenčín
Predstavenie pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
plagát Pinocchio a jeho divadelný sen
18.6.2024 - 8:30
a 10:20
KKC Hviezda
Trenčín
Predstavenie pre školy. Kontakt: 0908 434241, silvia.havelkova@mdtn.sk
19.6.2024 - 16:30
KKC Hviezda
Trenčín
Premiéra
19.6.2024 - 19:00
KKC Hviezda
Trenčín
Premiéra
21.8.2024 - 19:00
hrad
Kežmarok